(0462) 651-286
Гаряча лінія
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English

Оголошення конкурсу на вакантні посади державної служби категорій "Б" та "В" в Прилуцькому УДКСУ Чернігівської області

Опубліковано 07 квітня 2021 року, 13:53

У Прилуцькому управлінні Державної казначейської служби України Чернігівської області 07.04.2021 оголошено конкурс на зайняття вакантних посад державної служби категорій "Б" та "В":

- завідувача Сектору реєстрації та роботи з клієнтами у сфері надання кваліфікованих електронних довірчих послуг;

- головного спеціаліста відділу обслуговування розпорядників коштів та інших клієнтів (дві вакантні посади).


ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Прилуцького управління Державної казначейської служби України Чернігівської області від 07.04.2021 року № 31

УМОВИ
проведення конкурсу

на зайняття посади державної служби категорії «Б» – завідувача Сектору реєстрації та роботи з клієнтами у сфері надання кваліфікованих електронних довірчих послуг

Загальні умови

Посадові обов’язки

виконує перевірку заяв та підтвердних документів для формування кваліфікованого сертифіката відкритого ключа електронного підпису чи печатки;

забезпечує генерацію запитів на формування кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів;

забезпечує реєстрацію запитів та виконує відправлення до кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Державної казначейської служби України;

забезпечує отримання сертифікатів відкритих ключів електронних підписів або печатки з подальшим зберіганням на носії ключової інформації;

організовує надання консультаційної та практичної допомоги клієнтам Управління в частині надання кваліфікованих електронних довірчих послуг;

забезпечує ведення журналу реєстрації справ підписувачів згідно регламенту роботи кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Державної казначейської служби України;

підтримує працездатність програмних та апаратних засобів, що забезпечують виконання функцій, пов’язаних із наданням електронних довірчих послуг;

виконує іншу роботу, що належить до компетенції Сектору.


Умови оплати праці

посадовий оклад – 5950 грн.

надбавки, доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково
строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає через Єдиний портал вакансій державної служби (career.gov.ua) таку інформацію:

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (зі змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).


На електронні документи, що подаються для участі у конкурсі, накладається кваліфікований електронний підпис кандидата.


Державні службовці державного органу, в якому проводиться конкурс, які бажають взяти участь у конкурсі, подають лише заяву про участь у конкурсі.


Документи приймаються до 18 год. 00 хв. 14 квітня 2021 року

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

Місце або спосіб проведення тестування.


Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

20 квітня 2021 року 14 год. 00 хв.Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Вокзальна, 6 (проведення тестування за фізичної присутності кандидатів з обов’язковим використанням засобів індивідуального захисту)

Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Вокзальна, 6 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів з обов’язковим використанням засобів індивідуального захисту)
Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Вокзальна, 6 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів з обов’язковим використанням засобів індивідуального захисту)


Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Страхова Світлана Миколаївна, (04637) 33174,

office.Prilk@cn.treasury.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

вища, ступінь не нижче магістра, бажано за спеціальностями «інформаційні системи та технології» та «кібербезпека»

2.

Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Прийняття ефективних рішень

здатність приймати вчасні та виважені рішення;

аналіз альтернатив;

спроможність іти на виважений ризик;

-  автономність та ініціативність щодо пропозицій і рішень

2.

Управління організацією роботи

чітке бачення цілі;

ефективне управління ресурсами;

чітке планування реалізації;

ефективне формування та управління процесами

3.

Досягнення результатів

-  здатність до чіткого бачення результату діяльності;

- вміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності;

-  вміння запобігати та ефективно долати перешкоди

4.

Відповідальність

- усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов'язків з дотриманням строків та встановлених процедур;

- усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;

- здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції»

та іншого законодавства

2.

Знання законодавства у сфері

Знання:

Бюджетного кодексу України;

Закону України «Про електронні довірчі послуги»;

Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг»;

Постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 року № 749 «Про затвердження Порядку використання електронних довірчих послуг в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях державної форми власності»;

Постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2018 року № 992 «Про затвердження вимог у сфері електронних довірчих послуг та Порядку перевірки дотримання вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг»;

Постанови Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2018 року № 821 «Про затвердження Порядку зберігання документованої інформації та її передавання центральному засвідчувальному органу в разі припинення діяльності кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг».

3.

Знання у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів

Знання у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів


ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Прилуцького управління Державної казначейської служби України Чернігівської області від 07.04.2021 року № 31

УМОВИ
проведення конкурсу

на зайняття посади державної служби категорії «В» – головного спеціаліста Відділу обслуговування розпорядників коштів та інших клієнтів (дві посади)

Загальні умови

Посадові обов’язки

здійснює обслуговування закріплених за ним установ і організацію щодо попереднього та поточного контролю підтвердних документів при проведенні видатків;

виконує роботу по оплаті рахунків розпорядників та одержувачів бюджетних коштів на базі програмного продукту АС «Казна» чи іншого програмного продукту, наданого ДКСУ, приймає, перевіряє, візує документи, здійснює операції щодо їх виконання;

виконує роботу по обліку та реєстрації  бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, які утримуються за рахунок коштів Державного та місцевих бюджетів відповідно до наданих кошторисів, планів асигнувань або планів використання бюджетних коштів;

здійснює в межах повноважень, передбачених законом, контроль за відповідністю кошторису показникам розпису бюджету, взятих бюджетних зобов'язань - відповідним бюджетним асигнуванням та паспорту бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі), платежів - узятим бюджетним зобов'язанням та відповідним бюджетним асигнуванням;

здійснює коригуючі операції  на підставі відповідних документів (довідок, реєстрів, службових записок тощо);

застосовує заходи впливу за порушення бюджетного законодавства;

виконує іншу роботу, що належить до компетенції Відділу.


Умови оплати праці

посадовий оклад – 5300 грн.

надбавки, доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково
строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі подає через Єдиний портал вакансій державної служби (career.gov.ua) таку інформацію:

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (зі змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).


На електронні документи, що подаються для участі у конкурсі, накладається кваліфікований електронний підпис кандидата.


Державні службовці державного органу, в якому проводиться конкурс, які бажають взяти участь у конкурсі, подають лише заяву про участь у конкурсі.


Документи приймаються до 18 год. 00 хв. 14 квітня 2021 року

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

Місце або спосіб проведення тестування.


Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

20 квітня 2021 року 10 год. 00 хв.Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Вокзальна, 6 (проведення тестування за фізичної присутності кандидатів з обов’язковим використанням засобів індивідуального захисту)

Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Вокзальна, 6 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів з обов’язковим використанням засобів індивідуального захисту)
Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Вокзальна, 6 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів з обов’язковим використанням засобів індивідуального захисту)


Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Страхова Світлана Миколаївна, (04637) 33174,

office.Prilk@cn.treasury.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

вища, ступінь не нижче бакалавра, молодшого бакалавра

2.

Досвід роботи

не потребує

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Самоорганізація та самостійність в роботі

- уміння самостійно організовувати свою діяльність та час, визначати пріоритетність виконання завдань, встановлювати черговість їх виконання;

 - здатність до самомотивації (самоуправління);

- вміння самостійно приймати рішення і виконувати завдання у процесі професійної діяльності

2.

Уважність до деталей

- здатність помічати окремі елементи та акцентувати увагу на деталях у своїй роботі

3.

Відповідальність

- усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов'язків з дотриманням строків та встановлених процедур;

- усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;

- здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції»

та іншого законодавства

2.

Знання законодавства у сфері

Знання:

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про публічні закупівлі»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.122019 № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» (із змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 23.08.2012 № 938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» (із змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 24.12.2012 № 1407 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами» (із змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 02.03.2012 № 309 «Про затвердження Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України» (із змінами).

3.

Знання у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів


Забезпечення дотримання учасниками бюджетного процесу бюджетного законодавства

Знання у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux