(0462) 651-286
Гаряча лінія
1545
Урядова гаряча лінія
  • A-
    A+
  • Людям із порушенням зору
  • In English

Оголошення конкурсу на зайняття посад державної служби категорій "Б" та "В" в Управлінні Державної казначейської служби України у м.Чернігові Чернігівської області 16.04.2019

Опубліковано 17 квітня 2019 року, 17:35

Управлінням Державної казначейської служби України у м.Чернігові Чернігівської області 16.04.2019 року оголошено конкурс на зайняття посад державної служби:

- категорії «Б» -  начальника відділу адміністративно – господарської роботи ;

- категорії «В» - головного спеціаліста відділу звітності та бухгалтерського обліку на період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку основного працівника  Ю.ДОНДИК.

      Документи щодо участі в конкурсі приймаються  по 02 травня 2019 року включно за адресою: 14005, м.Чернігів, вул. Київська, 9,  тел. (0462) 676987.

      


Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Управління Державної казначейської служби України

у м.Чернігові Чернігівської області

від  16 квітня 2019р. № 48


 

 

УМОВИ

проведення конкурсу
на зайняття вакантної посади  державної служби категорії «Б» -

начальника відділу адміністративно-господарської роботи 

Управління Державної казначейської служби України у м.Чернігові Чернігівської області

Загальні умови

Посадові обов’язки
1) Здійснює загальне керівництво діяльністю відділом, планує та організовує його роботу;
2) забезпечує організацію роботи з матеріально - технічного забезпечення господарської діяльності Управління, господарського обслуговування та утримання в належному стані згідно правил та норм охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки службових приміщень та комунікацій Управління;
3) вносить пропозиції, розробляє заходи та здійснює контроль в межах наданих йому повноважень за економним і раціональним використанням фінансових, матеріальних та нематеріальних ресурсів, комунальних послуг та енергоносіїв;
4) забезпечує контроль за наявністю, зберіганням та рухом матеріальних цінностей з метою запобігання їх псуванню та втратам;
5) забезпечує організацію роботи та контроль за дотриманням пропускного та внутрішньо - об’єктового режиму, цивільного захисту та пожежної безпеки в Управлінні;
6) надає пропозиції, здійснює підготовку та супроводження укладення договорів на поставку товарів, надання послуг та виконання робіт для господарського забезпечення діяльності Управління, здійснює контроль за їх виконанням;
7) приймає участь у проведенні інвентаризації активів та зобов’язань Управління;
8) розробляє проекти наказів з питань, що належать до компетенції відділу;
Умови оплати праці
посадовий оклад – 5600 грн., надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу», надбавка за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 «Питання оплати праці працівників державних органів», за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання
   1) копія паспорта громадянина України;
   2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246, до якої додається резюме у довільній формі;
   3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;
     4)письмова заява про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання;
  5) копія (копії) документа (документів) про освіту;
  6) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
   7) заповнена особова картка встановленого зразка;
   8) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (заповнена та подана відповідно до чинного законодавства).
Документи приймаються Управлінням Державної казначейської служби України у м.Чернігові Чернігівської області протягом 17 календарних днів  з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу  (по 02 травня 2019 року) за адресою: 1405 м.Чернігів, вул.Київська,9, кабінет №28.
Місце, час та дата початку проведення конкурсу
08 травня 2019 року о 10 годині
за адресою: 1405 м.Чернігів, вул.Київська,9,
Управління Державної казначейської служби України у м.Чернігові Чернігівської області і
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу
Ярмоленко Ганна Андріївна (046) 676-987

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта
вища, не нижче  ступеня магістра Галузь знань «Управління та адміністрування».

2

Досвід роботи
досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року

3

Володіння державною мовою
вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності


Вимога

Компоненти вимоги

1

Уміння працювати з комп’ютером
достатній рівень знань роботи з персональним комп’ютером, а саме: знання роботи з мережевими браузерами, офісними програмами  MS Word та MS Exсel, поштовими програмами, програмами з антивірусного захисту та базові знання операційних систем Windows.

2

Ділові якості
діалогове спілкування (письмове і усне),  вміння розподіляти роботу, вміння вести перемовини, стресостійкість, вимогливість, оперативність, навички розв'язання проблем, уміння працювати в команді

3

Особистісні якості
аналітичні здібності, дисципліна і системність, самоорганізація та орієнтація на розвиток, дипломатичність та гнучкість, вміння працювати в стресових ситуаціях

Професійні знання


Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства
Знання:
Конституції України;
Закону України «Про державну службу»;
Закону України «Про запобігання корупції»

2

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI,  Закон України від 23.11.2018 № 2629-VII «Про Державний бюджет України» на 2019 рік»,  Закони України, Акти Президента України, акти Кабінету Міністрів України, акти Міністерства фінансів України, накази  Державної казначейської служби України, що стосуються питань регулювання господарської діяльності

                  

  

  Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Управління Державної казначейської служби України у м.Чернігові Чернігівської області від  16 квітня 2019р. № 48      


УМОВИ

проведення конкурсу
на зайняття  посади  державної служби категорії «В» -  

головного спеціаліста відділу звітності та бухгалтерського обліку 

Управління Державної казначейської служби України 

у м.Чернігові Чернігівської області

(тимчасова)

Загальні умови

Посадові обов’язки
1. Контроль  за   правильністю  відображення  проведених операцій установ  та  організацій,  які  отримують кошти з державного бюджету   в  системі АС «Є-Казна» та АС «Є-Казна ДБ»   та   по  рахунках  діючого   Плану   рахунків бухгалтерського обліку виконання  державного  та  місцевих бюджетів.
2. Прийняття  від  розпорядників  та  одержувачів  коштів державного та місцевих  бюджетів  річних,  квартальних  фінансових  звітів та бюджетної місячної, квартальної та річної звітності.
3. Складання  річного, квартальних та  місячних звітів про виконання загального та спеціального фондів  державного бюджету.
4. Прийняття від розпорядників та одержувачів коштів державного та місцевих бюджетів місячних  звітів  про  заборгованість бюджетних   установ.
5.Складання річного, квартальних та місячних звітів про заборгованість бюджетних установ по загальному фондах державного бюджету.
6.Складання місячного, квартального та річного оборотно-сальдового балансу.
7.Видача  чекових книжок установам та організаціям, що отримують кошти державного бюджету  та веде їх облік.
8.Формування справ з юридичного оформлення рахунку, відкриває та закриває рахунки розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів,іншим клієнтам.
9. Контроль відповідності даних АС «Є-Казна» та АС «Є-Казна ДБ» з платіжними документами та візування їх електронним цифровим підписом.
Умови оплати праці
посадовий оклад – 4900 грн., надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу», надбавка за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 «Питання оплати праці працівників державних органів», за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
строкова 
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання
   1) копія паспорта громадянина України;
   2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246, до якої додається резюме у довільній формі;
   3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;  
 4) копія (копії) документа (документів) про освіту;
   5) оригінал  посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
   6) заповнена особова картка встановленого зразка з фотокарткою;
  7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (заповнена та подана відповідно до чинного законодавства).
Документи приймаються Управлінням Державної казначейської служби України у м.Чернігові Чернігівської області протягом 17 календарних днів  з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу  (по 02 травня 2019 року включно) за адресою: 1405 м.Чернігів, вул.Київська,9, кабінет №28.
Місце, час та дата початку проведення конкурсу
08 травня 2019 року о 11 годині
за адресою: 1405 м.Чернігів, вул.Київська,9,
Управління Державної казначейської служби України у м.Чернігові Чернігівської області
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу
Ярмоленко Ганна Андріївна (046) 676-987

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта
Вища ; ступінь вищої освіти не нижче  молодшого бакалавра або бакалавра.
Галузь знань «Управління та адміністрування».

2

Досвід роботи
не потребує

3

Володіння державною мовою
вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності


Вимога

Компоненти вимоги

1

Уміння працювати з комп’ютером
достатній рівень знань роботи з персональним комп’ютером, а саме: знання роботи з мережевими браузерами, офісними програмами  MS Word та MS Exсel, поштовими програмами, програмами з антивірусного захисту та базові знання операційних систем Windows.

2

Ділові якості
діалогове спілкування (письмове і усне),  вміння розподіляти роботу, вміння вести перемовини, стресостійкість, вимогливість, оперативність, навички розв'язання проблем, уміння працювати в команді

3

Особистісні якості
ініціативність, надійність, порядність, чесність, дисциплінованість, тактовність, емоційна стабільність, комунікабельність, повага до інших, відповідальність, рішучість

Професійні знання


Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства
Знання:
Конституції України;
Закону України “Про державну службу”;
Закону України “Про запобігання корупції”

2

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI,  Закон України від 23.11.2018 № 2629-VII «Про Державний бюджет України» на 2019 рік»,  Наказ МФУ від 24.01.2012 № 44(зі змінами) « Про затвердження порядку складання фінансової та бюджетної звітності  розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів», закони України, нормативно-правові акти Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, Державної казначейської служби України, а також інші нормативно-правові акти, що стосуються ведення бухгалтерського обліку.