(0462) 651-286
Гаряча лінія
1545
Урядова гаряча лінія
  • A-
    A+
  • Людям із порушенням зору
  • In English

Оголошення конкурсу на зайняття посад державної служби в УДКСУ у Козелецькому районі Чернігівської області 17.03.2020

Опубліковано 17 березня 2020 року, 16:12

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Управління Державної казначейської           служби України у Козелецькому районі Чернігівської області

від 16.03.2020р. №19


УМОВИ 
проведення конкурсу

на  зайняття посади  державної служби категорії «В» - провідного спеціаліста відділу надходжень та видатків Управління  Державної казначейської служби України у Козелецькому районі Чернігівської області (2 посади)

   

Загальні умови

Посадові обов’язки

1. Здійснює розрахунково–касове обслуговування розпорядників, одержувачів бюджетних коштів;

2. Здійснює повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету, за поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету;

3. Надає Головному управлінню документи для ведення єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів і бази даних мережі розпорядників та одержувачів бюджетних;

4. Доводить до розпорядників та одержувачів бюджетних витяг із розпису державного бюджету та зміни до нього, до місцевих фінансових органів — територіальний розподіл за міжбюджетними трансфертами;

5. Перераховує міжбюджетні трансферти;

6. Здійснює у межах повноважень контроль за:

- бюджетними повноваженнями при зарахуванні надходжень бюджету;

- відповідністю кошторисів розпорядників бюджетних показникам розпису бюджету;

-  відповідністю взятих розпорядниками бюджетних коштів бюджетних зобов’язань відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми;

-  відповідністю платежів узятим бюджетним зобов’язанням та відповідним бюджетним асигнуванням;

- дотриманням розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів вимог законодавства у сфері закупівель в частині наявності, відповідності та правильності оформлення документів;

7. Забезпечує здійснення контролю за  дотриманням учасниками бюджетного процесу бюджетного законодавства;

8. Застосовує заходи впливу за порушення бюджетного законодавства.

Умови оплати праці

посадовий оклад – 4230 грн., надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу», надбавка за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

 безстроково

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає конкурсній комісії через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС таку інформацію:

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 року № 246 із змінами та доповненнями,


2) резюме за формою згідно з додатком 2¹, в якому обов'язково зазначається така інформація:


 - прізвище, ім'я, по батькові кандидата;

 - реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

 - підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

 - підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

 - відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;


3) заява, в якій повідомляється, що до особи не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надається згода на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідальність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

На електронні документи, що подаються для участі у конкурсі, накладається кваліфікований електронний підпис кандидата.

Державні службовці державного органу, в якому проводиться конкурс, які бажають взяти участь у конкурсі , подають лише заяву про участь у конкурсі.

Кінцевий термін подачі інформації – 09 квітня 2020 року до 18.00.

Додаткові (необов’язкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року №246 (зі змінами)

Місце, час і дата початку проведення оцінювання кандидатів

 Чернігівська область, смт. Козелець, вул. Соборності, 12

о 10.00 год , 15 квітня 2020 року

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

КОЛОМІЄЦЬ Антоніна Іванівна, (04646) 41981,

office.kozel@cn.treasury.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

вища, ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, молодшого бакалавра;

Бажано галузь знань“Управління та адміністрування”

2

Досвід роботи

не потребує

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

4.

Володіння іноземною мовою

не потребує

Вимоги до компетентності 

 

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Уміння працювати з комп’ютером

Достатній рівень знань роботи з персональним комп’ютером, а саме: знання роботи з мережевими браузерами, офісними програмами MS Word та  MS Excel, поштовими програмами, програмами з антивірусного захисту та базові знання операційних систем Windows.

2.

Ділові якості

аналітичні здібності, діалогове спілкування (письмове і усне), здатність концентруватись на деталях, адаптивність, , стресостійкість, вимогливість, оперативність, навички розв’язання проблем,  обчислювальне мислення, уміння працювати в команді

3.

Особистісні якості

ініціативність, креативність, надійність, порядність, чесність, дисциплінованість, тактовність, емоційна стабільність, готовність допомогти, комунікабельність, повага до інших, рішучість, відповідальність, наполегливість.

Професійні знання

 

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;
Закону України "Про державну службу";
Закону України "Про запобігання корупції"

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

-  Бюджетний Кодексу України;

- Накази Міністерства фінансів України:

“Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів” від 23.08.2012 № 938;

“Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету” від 12.03.2012 № 333;

“Про затвердження Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами” від 21.12.2012 № 1407;

“Про затвердження Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України” від 02.03.2012 № 309.