(0462) 651-286
Гаряча лінія
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English

Оголошення конкурсу на зайняття посади державної служби категорій "Б" в Управлінні Державної казначейської служби України у Куликівському районі Чернігівської області 15.08.2019

Опубліковано 15 серпня 2019 року, 10:19

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Управління Державної казначейської служби України у Куликівському районі Чернігівської області

від 15.08.2019  №61

УМОВИ
проведення конкурсу 

на зайняття посади державної служби категорії «Б» - начальника відділу звітності та бухгалтерського обліку – головного бухгалтера Управління Державної казначейської служби України у Куликівському районі Чернігівської області

Загальні умови

Посадові обов’язки

1) здійснює керівництво відділом  звітності та бухгалтерського обліку;
2) забезпечує:
- організацію роботи з ведення бухгалтерського обліку та складання звітності по виконанню кошторису управління, державного та місцевих бюджетів у відповідності до облікової політики, нормативних і законодавчих актів, методичних вказівок та забезпечує виконання завдань, покладених на відділ;
- відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції, необхідної для оперативного управління бюджетними асигнуваннями та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;
відображення в бухгалтерському обліку всіх господарських операцій, своєчасне складання і подання звітності;
дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасне поданням на реєстрацію таких зобов’язань, здійснює платежі відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, відповідністю взятих бюджетних зобов’язань відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми;
правильність проведення розрахунків при здійсненні оплати товарів, робіт та послуг, відповідністю перерахованих коштів обсягам виконаних робіт, придбаних товарів чи наданих послуг згідно з умовами договорів, у тому числі договорів оренди;
своєчасність та у повному обсязі перерахуванням податків і зборів (обов’язкових платежів) до відповідних бюджетів;
правильність зарахування та використання власних надходжень;
дотримання  вимог законодавства під час здійснення попередньої оплати товарів, робіт та послуг у разі їх закупівлі за бюджетні кошти;
своєчасне подання бухгалтерської, фінансової, статистичної та податкової звітності;
3) здійснює контроль за наявністю і рухом майна, цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних та нематеріальних ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів, дотриманням вимог законодавства щодо списання (передачі) рухомого та нерухомого майна, його збереження;
4) організовує проведення інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу з дотриманням діючих правил її проведення та відображення результатів в бухгалтерському обліку;
5) організовує роботу по складанню розрахунків потреби в коштах (бюджетного запиту), розрахунків і обґрунтувань до кошторису на утримання управління;
6) аналізує дані бухгалтерського обліку та звітності щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо їх погашення;
7) підписує звітність та документи для перерахування податків і зборів (обов’язкових платежів), проведення розрахунків відповідно до укладених договорів, приймання і видачі грошових коштів, оприбуткування та списання рухомого і нерухомого майна, проведення інших господарських операцій, службові листи, доповідні записки, довідки і документи інформаційного, довідкового або аналітичного характеру, які підготовлені для внутрішнього використання в апараті управління;
8) погоджує проекти договорів на постачання товарів, виконання робіт та послуг, про повну матеріальну відповідальність;
9) здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо відшкодування винними особами збитків від нестач, розтрат, крадіжок та контроль за оформленням матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів
Умови оплати праці
посадовий оклад – 5600 грн., надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу», надбавка за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 «Питання оплати праці працівників державних органів», за наявності достатнього фонду оплати праці - премія
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання
1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 із змінами та доповненнями, до якої додається резюме у довільній формі;
3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону (пишеться власноручно);
4) копія (копії) документа (документів) про освіту;
5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
6) заповнена особова картка встановленого зразка з фотокарткою;
7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції);
8) заява про відсутність заборгованості із сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання, за формою згідно з додатком 21 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 із змінами та доповненнями.
Кінцевий термін подачі документів – 13 вересня 2019 року до 18.00 за адресою: 14000, Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Реміснича, 27, Головне Управління Державної казначейської служби України у Чернігівській області
Додаткові (необов’язкові) документи
заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби
Місце, час і дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/ тестування
19 вересня 2019 року о 10 годині за адресою: м. Чернігів, вул. Реміснича, 27
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу
СОФІЄНКО Ніна Андріївна, (0462) 651964
office@cn.treasury.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта
вища,
ступінь вищої освіти не нижче магістра,
бажано галузь знань "Управління та адміністрування"

2.

Досвід роботи
досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року

3.

Володіння державною мовою
вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Уміння працювати з комп’ютером
достатній рівень знань роботи з персональним комп’ютером, а саме: знання роботи з мережевими браузерами, офісними програмами  MS Word та MS Exсel, поштовими програмами, програмами з антивірусного захисту та базові знання операційних систем Windows

2.

Ділові якості
аналітичні здібності, здатність ризикувати, діалогове спілкування (письмове і усне), навички управління, навички контролю, лідерські якості, вміння розподіляти роботу, вміння активно слухати, вміння вести перемовини, організаторські здібності, стресостійкість, вимогливість, оперативність, уміння працювати в команді

3.

Особистісні якості
ініціативність, креативність, надійність, порядність, чесність, дисциплінованість, тактовність, емоційна стабільність, комунікабельність, повага до інших, відповідальність, рішучість

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства
Знання:
Конституції України;
Закону України «Про державну службу»;
Закону України «Про запобігання корупції»

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)
Бюджетний Кодекс України;
Податковий кодекс України.
Закони України:
«Про Державний бюджет України» на відповідний рік;
 «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. №996-ХІV;
«Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 №922-VIII
«Про оплату праці» від 24.03.1995 №108/95-ВР;
«Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 №2464-VI.
Постанови Кабінету Міністрів України:
«Про затвердження Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи» від 26.01.2011 №59;
«Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» від 28.02.2002 №228;
«Про затвердження Порядку подання фінансової звітності» від 28.02.2000 №419;
«Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати» від 08.02.1995 № 100.
Накази Міністерства фінансів України:
 «Про затвердження положень про територіальні органи Державної казначейської служби України» України від 12.10.2011 №1280;
«Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі» від 31.12.2013 №1203;
«Про затвердження деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі» від 29.12.2015 №1219;
«Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності" від 28.12.2009 №1541;
 «Про затвердження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі» від 12.10.2010 №1202;
«Про затвердження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі» від 24.12.2010 №1629;               
 «Про затвердження типових форм меморіальних ордерів, інших облікових регістрів  суб’єктів державного сектору та порядку їх складання» від 08.09.2017 №755;
 «Про затвердження Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування» від 24.01.2012 №44;
«Про затвердження Порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі та Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» від 28.02.2017 №307;
 «Про затвердження типової форми №5-дс «Примітки до річної фінансової звітності» від 29.11.2017 №977;
«Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку» від 24.05.1995 № 88;
«Про затвердження Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань» від 02.09.2014 № 879.
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux