(0462) 651-286
Гаряча лінія
1545
Урядова гаряча лінія
  • A-
    A+
  • Людям із порушенням зору
  • In English

Оголошення конкурсу на зайняття посади державної служби в ГУ ДКСУ у Чернігівської області 19.02.2020

Опубліковано 20 лютого 2020 року, 11:38

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головного управління Державної  казначейської служби України у Чернігівській області

19 лютого 2020 року № 55

 

УМОВИ

проведення конкурсу

на зайняття посади головного спеціаліста відділу персоналу

Головного управління Державної казначейської служби України у Чернігівській області


Загальні умови

Посадові обов’язки

здійснення своєчасного затвердження графіків всіх видів відпусток, при необхідності – вчасне внесення до них змін;

здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства про відпустки при наданні всіх видів відпусток працівникам Управлінь Державної казначейської служби України Чернігівської області (далі – Управління Казначейства), своєчасна та якісна підготовка відповідних погоджень відпусток начальників Управлінь Казначейства;

своєчасна та якісна підготовка документів щодо  заохочення та нагородження працівників Управлінь Казначейства відомчими заохочувальними відзнаками;

участь у проведенні внутрішніх аудитів Управлінь Казначейства в частині перевірки стану організації роботи з питань управління персоналу та дотримання вимог Закону України «Про державну службу»; оформлення документів аудиторських досліджень; моніторинг виконання рекомендацій за результатами проведених аудитів; моніторинг досягнення ефективності впровадження наданих рекомендацій;

надання консультативної допомоги з питань призначення на посади та звільнення з посад працівників Управлінь Казначейства, організації складання Присяги державного службовця, присвоєння відповідних рангів державним службовцям, обчислення стажу державної служби, встановлення надбавок за вислугу років на державній службі, а також професійного навчання, з питань організації процесу оцінювання службової діяльності державних службовців Управлінь Казначейства, у тому числі підготовки проєктів наказів про проведення оцінювання та про затвердження результатів оцінювання, складання індивідуальних програм підвищення рівня професійної компетентності за результатами оцінювання службової діяльності;

здійснення аналітичної роботи з кадрового менеджменту, своєчасна та якісна підготовка, надання Державній казначейській службі України щомісячної інформації щодо вакантних посад, інформації про осіб-ювілярів до журналу «Казна України»;

на час відсутності начальника відділу персоналу з поважних причин (відрядження, відпустка, тимчасова непрацездатність тощо) забезпечення обліку військовозобов'язаних і призовників та бронювання військовозобов'язаних в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Чернігівській області,  здійснення контролю за станом військового обліку військовозобов'язаних і призовників в Управліннях Казначейства;

організація діловодної роботи у відділі персоналу;

виконання інших письмових та усних доручень начальника відділу з питань, що стосуються роботи відділу персоналу.

Умови оплати праці

посадовий оклад – 5500 грн., надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу», надбавка за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (далі – Порядок);

резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку, в якому обов'язково зазначається така інформація:

прізвище, ім'я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону за формою згідно з додатком 1 до Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563.

Кінцевий термін подачі документів 27 лютого 2020 року до 1800.

Додаткові (необов’язкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Місце, час і дата початку проведення оцінювання кандидатів

Головне управління Державної казначейської служби України у Чернігівській області,

м. Чернігів, вул. Реміснича, 27,

о 10 годині 04 березня 2020 року

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію
з питань проведення конкурсу

Софієнко Ніна Андріївна, (0462) 651-964

SofienkoN@cn.treasury.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

вища, ступінь не нижче бакалавра, молодшого бакалавра

2

Досвід роботи

не потребує

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

4

Володіння іноземною мовою

не потребує

Вимоги до компетентності


Вимога

Компоненти вимоги

1

Уміння працювати
з комп’ютером

уміння працювати з сучасними веббраузерами, поштовими програмами, програмами електронного документообігу та ведення діловодства, офісними програмами MS Word та MS Exсel, програмами з антивірусного захисту та базові знання операційних систем MS Windows

2

Ділові якості

аналітичні здібності, вміння працювати в команді, стресостійкість

3

Особистісні якості

ініціативність, відповідальність, доброчесність

Професійні знання


Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції» та іншого     

законодавства.