(0462) 651-286
Гаряча лінія
1545
Урядова гаряча лінія
  • A-
    A+
  • Людям із порушенням зору
  • In English

Оголошення конкурсу на зайняття посади державної служби в УДКСУ у Куликівському районі Чернігівської області

Опубліковано 14 лютого 2020 року, 11:31

Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Управління Державної казначейської служби України у Куликівському районі Чернігівської області

від 13 лютого 2020р. № 13

УМОВИ
проведення конкурсу

на зайняття посади державної служби категорії «Б» - начальника відділу звітності та бухгалтерського обліку – головного бухгалтера Управління Державної казначейської служби України у Куликівському районі Чернігівської області

Загальні умови

Посадові обов’язки

1) здійснює керівництво відділом  звітності та бухгалтерського обліку;

2) забезпечує:

- організацію роботи з ведення бухгалтерського обліку та складання звітності по виконанню кошторису управління, державного та місцевих бюджетів у відповідності до облікової політики, нормативних і законодавчих актів, методичних вказівок та забезпечує виконання завдань, покладених на відділ;

- відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції, необхідної для оперативного управління бюджетними асигнуваннями та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;

відображення в бухгалтерському обліку всіх господарських операцій, своєчасне складання і подання звітності;

дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасне поданням на реєстрацію таких зобов’язань, здійснює платежі відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, відповідністю взятих бюджетних зобов’язань відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми;

правильність проведення розрахунків при здійсненні оплати товарів, робіт та послуг, відповідністю перерахованих коштів обсягам виконаних робіт, придбаних товарів чи наданих послуг згідно з умовами договорів, у тому числі договорів оренди;

своєчасність та у повному обсязі перерахуванням податків і зборів (обов’язкових платежів) до відповідних бюджетів;

правильність зарахування та використання власних надходжень;

дотримання  вимог законодавства під час здійснення попередньої оплати товарів, робіт та послуг у разі їх закупівлі за бюджетні кошти;

своєчасне подання бухгалтерської, фінансової, статистичної та податкової звітності;

3) здійснює контроль за наявністю і рухом майна, цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних та нематеріальних ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів, дотриманням вимог законодавства щодо списання (передачі) рухомого та нерухомого майна, його збереження;

4) організовує проведення інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу з дотриманням діючих правил її проведення та відображення результатів в бухгалтерському обліку;

5) організовує роботу по складанню розрахунків потреби в коштах (бюджетного запиту), розрахунків і обґрунтувань до кошторису на утримання управління;

6) аналізує дані бухгалтерського обліку та звітності щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо їх погашення;

7) підписує звітність та документи для перерахування податків і зборів (обов’язкових платежів), проведення розрахунків відповідно до укладених договорів, приймання і видачі грошових коштів, оприбуткування та списання рухомого і нерухомого майна, проведення інших господарських операцій, службові листи, доповідні записки, довідки і документи інформаційного, довідкового або аналітичного характеру, які підготовлені для внутрішнього використання в апараті управління;

8) погоджує проекти договорів на постачання товарів, виконання робіт та послуг, про повну матеріальну відповідальність;

9) здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо відшкодування винними особами збитків від нестач, розтрат, крадіжок та контроль за оформленням матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів

Умови оплати праці

посадовий оклад – 6100 грн., надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу», надбавка за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами), за наявності достатнього фонду оплати праці - премія

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає конкурсній комісії через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС таку інформацію:

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 року № 246 із змінами та доповненнями,


2) резюме за формою згідно з додатком 2¹, в якому обов'язково зазначається така інформація:


 - прізвище, ім'я, по батькові кандидата;

 - реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

 - підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

 - підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

 - відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;


3) заява, в якій повідомляється, що до особи не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надається згода на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідальність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

На електронні документи, що подаються для участі у конкурсі, накладається кваліфікований електронний підпис кандидата.

Державні службовці державного органу, в якому проводиться конкурс, які бажають взяти участь у конкурсі , подають лише заяву про участь у конкурсі.

Кінцевий термін подачі інформації – 11 березня 2020 року до 18.00.

Додаткові (необов’язкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року №246 (зі змінами)

Місце, час і дата початку проведення оцінювання кандидатів

16300, Чернігівська область, Куликівський район, смт. Куликівка,        вул. Партизанська, 2а, о 10 годині 17 березня 2020 року

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

ЗЕНТЕРЕКОВА Ольга Володимирівна,

т. (04643) 21703,

office.kulik@cn.dksu.local

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

вища,

ступінь вищої освіти не нижче магістра,

бажано галузь знань "Управління та адміністрування"

2.

Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

4.

Володіння іноземною мовою

не потребує

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Уміння працювати з комп’ютером

достатній рівень знань роботи з персональним комп’ютером, а саме: знання роботи з мережевими браузерами, офісними програмами  MS Word та MS Exсel, поштовими програмами, програмами з антивірусного захисту та базові знання операційних систем Windows

2.

Ділові якості

аналітичні здібності, здатність ризикувати, навички управління, навички контролю, лідерські якості, вміння розподіляти роботу, вміння вести перемовини, організаторські здібності, вимогливість, оперативність, уміння працювати в команді

3.

Особистісні якості

ініціативність, креативність, надійність, порядність, чесність, дисциплінованість, тактовність, емоційна стабільність, комунікабельність, повага до інших, відповідальність, рішучість

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції»

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Накази Міністерства фінансів України:

 «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі» від 31.12.2013 №1203;

«Про затвердження Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування» від 24.01.2012 №44;

«Про затвердження Порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі та Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» від 28.02.2017 №307;

«Про затвердження Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України» від 22.06.2012 №758