(0462) 651-286
Гаряча лінія
1545
Урядова гаряча лінія
  • A-
    A+
  • Людям із порушенням зору
  • In English

Оголошення конкурсу на зайняття посади державної служби в УДКСУ у Куликівському районі Чернігівської області 18.02.2020

Опубліковано 18 лютого 2020 року, 09:17

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Державної казначейської служби України

від 18.02.2020 року № 53

 

  УМОВИ

проведення конкурсу

   на зайняття посади начальника Управління Державної казначейської служби України у Куликівському районі Чернігівської області


Загальні умови

Посадові обов’язки

здійснення загального керівництва роботою управління;

забезпечення казначейського обслуговування бюджетних коштів:

організація розрахунково-касового обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів;

забезпечення відкриття та закриття рахунків в національній валюті;

організація проведення розрахунків між державним та місцевими бюджетами, між місцевими бюджетами, а також між учасниками бюджетного процесу та суб’єктами господарювання;

забезпечення формування та ведення єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів;

організація проведення платежів за дорученнями розпорядників та одержувачів бюджетних коштів;

організація ведення бухгалтерського обліку операцій з виконання державного та місцевих бюджетів;

здійснення в межах повноважень контролю:

за веденням бухгалтерського обліку всіх надходжень і витрат державного бюджету та місцевих бюджетів, складанням та поданням розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів фінансової і бюджетної звітності;

за відповідністю кошторисів розпорядників бюджетних коштів показникам розпису бюджету;

    за відповідністю взятих розпорядниками бюджетних коштів бюджетних зобов’язань відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми.

Умови оплати праці

посадовий оклад – 8150 грн, надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному
статтею 52 Закону України «Про державну службу», надбавка за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2016 року № 246 (далі – Порядок);

резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку, в якому обов'язково зазначається така інформація:

прізвище, ім'я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України; підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;

заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону за формою згідно з додатком 1 до Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563.

Кінцевий термін подачі документів 16 березня 2020 року до 1800.

Додаткові (необов’язкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3
до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Місце, час і дата початку проведення оцінювання кандидатів

Головне управління Державної казначейської служби України у Чернігівській області,

м. Чернігів, вул. Реміснича, 27,

о 10 годині 23 березня 2020 року

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію
з питань проведення конкурсу

Софієнко Ніна Андріївна, (0462) 65-19-64

  office@cn.treasury.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

вища, ступінь не нижче магістра

2

Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності


Вимога

Компоненти вимоги

1

Уміння працювати
з комп’ютером

знання основних принципів роботи на комп’ютері та відповідних програмних засобів

2

Ділові якості

аналітичні здібності, навички управління, лідерські якості, стресостійкість, оперативність, вміння визначати пріоритети,  вміння аргументовано доводити власну точку зору, навички розв’язання проблем, уміння працювати в команді

3

Особистісні якості

ініціативність, надійність, порядність, дисциплінованість, емоційна стабільність, комунікабельність, відповідальність

Професійні знання


Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції».

2

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України, Закон України про Державний бюджет України на 2020 рік, Положення про Державну казначейську службу України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 року № 215, Положення про управління (відділення) Державної казначейської служби України у районах, районах у містах, містах обласного, республіканського значення, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 12 жовтня 2011 року № 1280.

3

Інші знання, необхідні для виконання посадових обов'язків

1) знання у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів;

2) знання основ правознавства, економіки, державних фінансів, здатність до соціально-економічного прогнозування та планування;

3) знання основних засад державного управління.